Impactul inflației asupra rentabilității stocurilor  

Investitorii și întreprinderile monitorizează constant nivelul inflației – creșterea prețului bunurilor și serviciilor. Creșterea inflației poate fi dăunătoare: prețurile inputurilor sunt mai mari, consumatorii pot pierde puterea de cumpărare dacă nu le crește veniturile, iar măsurile de politică monetară pentru a limita inflația pot afecta creșterea și ocuparea forței de muncă. 

Inflația ridicată poate fi benefică, deoarece poate stimula o anumită creștere a locurilor de muncă. Dar inflația ridicată poate, de asemenea, strânge profiturile corporative cu costuri mai mari ale inputurilor, lucru ce alimentează grijile, reducând nivelul de trai al persoanelor, în special cei cu venituri fixe. 

Pentru investitori, toate acestea pot crea o stare de confuzie, deoarece inflația pare să afecteze economia și prețurile acțiunilor, dar nu în același ritm. Investitorii individuali trebuie să treacă prin confuzie pentru a lua decizii înțelepte cu privire la cum să investească în perioadele de inflație. Unele tipuri de acțiuni tind să aibă performanțe mai bune în perioadele de inflație ridicată. 

Inflația și randamentul pieței de valori 

Examinarea datelor istorice privind randamentele în perioadele de inflație ridicată și scăzută poate oferi o oarecare claritate pentru investitori. Numeroase studii au analizat efectul inflației asupra randamentului acțiunilor. Din păcate, acestea au produs adesea rezultate contradictorii. Majoritatea cercetătorilor au descoperit că inflația ridicată s-a corelat, în general, cu evaluări mai mici ale acțiunilor. Acest lucru a fost demonstrat și în țările emergente, unde volatilitatea acțiunilor este mai mare decât în ​​piețele dezvoltate.

Stocurile sunt adesea împărțite în categorii de valoare și de creștere. Stocurile de valoare au fluxuri de numerar curente puternice, mai probabil să crească lent sau să scadă în timp, pe când stocurile de creștere reprezintă companii cu creștere rapidă care ar putea să nu fie profitabile. Prin urmare, atunci când se evaluează stocurile folosind metoda fluxului de numerar actualizat, în perioadele de creștere a ratelor dobânzilor, stocurile de creștere sunt afectate negativ mult mai mult decât stocurile valorice. 

Concluzii 

Investitorii încearcă să anticipeze factorii care influențează performanța portofoliului și iau decizii pe baza așteptărilor lor. Inflația este unul dintre factorii care pot afecta un portofoliu. În teorie, acțiunile ar trebui să ofere o oarecare acoperire împotriva inflației, deoarece veniturile și profiturile unei companii ar trebui să crească odată cu inflația după o perioadă de ajustare. 

Cu toate acestea, impactul variabil al inflației asupra acțiunilor tinde să crească volatilitatea pieței de acțiuni și prima de risc. Inflația ridicată s-a corelat istoric cu randamente mai scăzute ale acțiunilor. Acțiunile de valoare au tendința de a performa mai bine decât acțiunile de creștere în perioadele cu inflație ridicată, iar stocurile de creștere tind să aibă o performanță mai bună în timpul inflației scăzute.

Sursă: investopedia.com

1, 'include' => $prevPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $nextPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $nextPost = get_posts($args); foreach ( $nextPost as $post ) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $prevPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $nextPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $nextPost = get_posts($args); foreach ( $nextPost as $post ) { setup_postdata($post); ?>