Analiza lanțului valoric –  avantaje și dezavantaje 

Un lanț valoric este un termen de afaceri care descrie întreaga gamă de activități iterative pe care o companie le folosește pentru a crea un produs sau un serviciu. Scopul analizei lanțului valoric este de a crește eficiența producției, astfel încât o companie să poată oferi valoare maximă pentru cel mai mic cost posibil. 

Companiile efectuează o analiză a lanțului valoric analizând fiecare pas de producție necesar pentru a crea un produs, cu scopul final de a oferi valoare maximă pentru cel mai mic cost total posibil. Există multe avantaje ale analizei lanțului valoric, toate acestea ducând la capacitatea unei companii de a înțelege și optimiza activitățile care conduc la avantajul său competitiv și la niveluri mai ridicate de profit. 

Componentelor de top ale lanțului valoric

Analizând în detaliu fiecare dintre următoarele activități principale ale lanțului valoric, o companie se poate asigura că valoarea pe care o creează depășește costul asociat cu crearea acelei valori. 

Logistica de intrare – include funcții precum primirea, depozitarea și gestionarea inventarului. 

Operațiuni – implică proceduri de transformare a materiilor prime în produse finite.

Logistică de ieșire – descrie activitățile direct implicate cu distribuirea produselor finale ale companiei către consumatori. 

Marketing și vânzări – include strategii menite să sporească vizibilitatea și să vizeze clienții corespunzători, cum ar fi campanii de publicitate, promovare și stabilire a prețurilor. 

Serviciu – includ programe care îmbunătățesc experiența consumatorului, cum ar fi funcțiile de servicii pentru clienți, întreținere, reparații, rambursare și schimb. 

Activități de sprijin 

Următoarele patru activități de sprijin ajută la eficientizarea activităților primare menționate anterior: 

Achiziții – se referă la modul în care o companie obține materii prime. 

Dezvoltare tehnologică – este utilizat în etapa de cercetare și dezvoltare a unei firme, implicând practici precum dezvoltarea tehnicilor de fabricație și automatizarea proceselor.

Managementul resurselor umane (HR) – implică angajarea și păstrarea angajaților care duc la îndeplinire viziunea firmei. 

Infrastructură include componența echipei de management a unei companii în silozurile sale de contabilitate, finanțe și control al calității. 

Exemplu de lanț valoric – Starbucks 

Starbucks oferă unul dintre cele mai populare exemple de companie care înțelege și implementează cu succes conceptul lanțului valoric. Există numeroase articole despre modul în care Starbucks încorporează lanțul valoric în modelul său de afaceri. 

Sursă: investopedia.com

1, 'include' => $prevPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $nextPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $nextPost = get_posts($args); foreach ( $nextPost as $post ) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $prevPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $nextPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $nextPost = get_posts($args); foreach ( $nextPost as $post ) { setup_postdata($post); ?>