Economia este o știință?

Economia este, în general, privită ca o știință socială, deși unii critici ai domeniului susțin că nu ajunge la definiția unei științe din mai multe motive, inclusiv lipsa ipotezelor testabile, lipsa consensului și armoniile politice inerente. În ciuda acestor argumente, economia împărtăşeşte combinaţia elementelor calitative şi cantitative comune tuturor ştiinţelor sociale.

Înțelegerea economiei 

Este vorba despre modul în care o economie și participanții săi funcționează și se comportă. Economia studiază modul în care bunurile și serviciile sunt produse, distribuite și consumate de indivizi și întreprinderi. Economia se preocupă de modul în care resursele sunt alocate de guverne și întreprinderi pentru a satisface dorințele și nevoile consumatorilor. 

Unul dintre domeniile cheie ale economiei este studiul eficienței din jurul producției și schimbului de bunuri ca urmare a stimulentelor și politicilor care sunt concepute pentru a maximiza eficiența. Economia este de obicei împărțită în două categorii; dintre care una se numește macroeconomie, cea care se preocupă de economia agregată. Cealaltă categorie se numește microeconomie, care se concentrează pe consumatorii individuali și pe întreprinderi. 

Macroeconomia 

Se concentrează asupra modului în care funcționează o economie generală și un sistem de piață. Macroeconomia studiază condițiile financiare și economice care influențează economia în ansamblu. Pe lista cu parametrii studiați în macroeconomie se află inflația, măsura creșterii prețurilor într-o economie, și produsul intern brut (PIB), o estimare a valorii tuturor bunurilor finale produse într-o economie. 

Macroeconomia studiază în special rata economică a unei națiuni și modul în care această creștere afectează oamenii din economie. Analizează modul în care rata de creștere a unei țări poate afecta ocuparea forței de muncă sau șomajul, standardele medii de viață, precum și viabilitatea financiară a întreprinderilor sau industriilor. 

Macroeconomiștii dezvoltă modele pentru a analiza modul în care diferite sectoare ale economiei se impactează reciproc. Modelele economice sunt, de asemenea, folosite pentru a prognoza creșterea și inflația, precum și pentru a măsura impactul politicii guvernamentale asupra economiei. Politicile monetare și fiscale sunt studiate și modelate pentru a determina modul în care acestea influențează mijloacele de trai ale celor care trăiesc în economie.

Microeconomia 

Studiază impactul comportamentului și acțiunilor umane, precum și modul în care deciziile acestora afectează distribuția resurselor în cadrul unei economii. Macroeconomia se concentrează asupra modului în care indivizii fac anumite alegeri, în special atunci când se modifică factori, cum ar fi creșterea prețurilor. Modelele microeconomice pot include o analiză a cererii și ofertei pentru a determina câte resurse sunt într-o economie și modul în care cererea sau oferta afectează modelele de cumpărare ale consumatorilor, precum și prețurile pentru acele bunuri. 

Microeconomia se concentrează, de asemenea, și pe modul în care consumatorii pot obține utilitate, cantitatea maximă de fericire derivată din consumul unui bun sau serviciu. Atât macroeconomia, cât și microeconomia sunt considerate științe sociale care ajută la explicarea modului în care funcționează o societate. Este un termen umbrelă care încorporează mai multe domenii de studiu, inclusiv economia.  

Științele Sociale 

Științele sociale includ domenii, cum ar fi sociologia, antropologia și arheologia, dar diferă de științele naturii, cum ar fi fizica și chimia. Științele sociale gravitează în jurul relațiilor dintre indivizi și societăți, precum și în dezvoltarea și funcționarea societăților. Spre deosebire de majoritatea științelor naturii, științele sociale se bazează în mare măsură pe interpretare și pe metodologiile de cercetare calitativă. 

Cu toate acestea, științele sociale folosesc, de asemenea, o serie de instrumente cantitative utilizate în științele naturii pentru a reprezenta și înțelege tendințele. De exemplu, economiștii folosesc statisticile și teoriile matematice pentru a testa ipoteze și tendințe de prognoză, un proces cunoscut sub numele de econometrie. În plus, multe științe sociale folosesc anchete și alte metodologii de cercetare rigide pentru a determina tendințele și pentru a oferi claritate practicilor viitoare. 

Dintre științele sociale, economia este remarcabilă pentru adoptarea timpurie și pe scară largă a matematicii formale în dezvoltarea sa teoretică și a metodelor statistice și a aplicațiilor computerizate cantitative în abordarea sa empirică a cercetării aplicate. Încrederea crescută pe modelele matematice pentru a studia economia a început cu economia neoclasică la sfârșitul secolului al XIX-lea și rămâne esențială pentru economia teoretică și aplicată. 

Sursă: investopedia.com

1, 'include' => $prevPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $nextPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $nextPost = get_posts($args); foreach ( $nextPost as $post ) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $prevPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $nextPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $nextPost = get_posts($args); foreach ( $nextPost as $post ) { setup_postdata($post); ?>