Ce este capitalismul și cum funcționează? 

Capitalismul este adesea gândit ca un sistem economic în care actorii privați dețin și controlează proprietatea în conformitate cu interesele lor, iar cererea și oferta stabilesc liber prețuri pe piețe într-un mod care poate servi interesele societății. 

Trăsătura esențială a capitalismului este motivul pentru a obține un profit. După cum spunea Adam Smith, filozoful din secolul al XVIII-lea și părintele economiei moderne: „Nu din bunăvoința măcelarului, a berarului sau a brutarului ne așteptăm la cina, ci din respectul lor față de propriul lor interes”. 

În economia capitalistă, activele de capital – cum ar fi fabricile, minele și căile ferate – pot fi deținute și controlate în mod privat, forța de muncă este achiziționată pentru salarii bănești, câștigurile de capital se acumulează proprietarilor privați, iar prețurile alocă capitalul și forța de muncă între utilizări concurente. 

Deși o anumită formă de capitalism este baza pentru aproape toate economiile de astăzi, pentru o mare parte a secolului trecut a existat doar una dintre cele două abordări majore ale organizării economice. În celălalt, socialismul, statul deține mijloacele de producție, iar întreprinderile de stat caută să maximizeze binele social mai degrabă decât profiturile. 

Economiștii clasifică capitalismul în diferite grupuri folosind diverse criterii. Capitalismul este împărțit în funcție de modul în care este organizată producția. În economiile liberale, piața competitivă este predominantă și cea mai mare parte a procesului de producție are loc într-o manieră descentralizată, asemănătoare capitalismului de piață liberă văzut în Statele Unite și Regatul Unit. 

Economiile de piață coordonate, pe de altă parte, fac schimb de informații private prin instituții non-piață, cum ar fi sindicatele și asociațiile de afaceri, ca în Germania și Japonia. Mai recent, economiștii au identificat patru tipuri de capitalism distinse în funcție de rolul antreprenoriatului (procesul de lansare a afacerilor) în impulsionarea inovației și cadrul instituțional în care sunt puse în aplicare noi idei pentru a stimula creșterea economică. 

În capitalismul ghidat de stat, guvernul decide ce sectoare vor crește. Motivat inițial de dorința de a stimula creșterea, acest tip de capitalism are mai multe capcane: investiții excesive, alegerea învingătorilor greșiți, susceptibilitatea corupției și dificultatea de a retrage sprijinul atunci când nu mai este adecvat. 

Capitalismul oligarhic este orientat spre protejarea și îmbogățirea unei fracțiuni foarte înguste a populației. Creșterea economică nu este un obiectiv central, iar țările cu această varietate au o mare cantitate de inegalități și corupție. 

Capitalismul marilor firme profită de economiile de scară. Acest tip este important pentru producția în masă. Capitalismul antreprenorial produce descoperiri precum automobilul, telefonul și computerul. Aceste inovații sunt de obicei produsul unor indivizi și al unor noi firme. 

Cu toate acestea, este nevoie de firme mari pentru a produce în masă și a comercializa noi produse, așa că o combinație de capitalism între firme mari și capitalism antreprenorial pare soluția cea mai bună. Acest tip de capitalism este prezent în Statele Unite mai mult decât în orice altă țară.

Sursă: imf.org

1, 'include' => $prevPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $nextPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $nextPost = get_posts($args); foreach ( $nextPost as $post ) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $prevPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $nextPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $nextPost = get_posts($args); foreach ( $nextPost as $post ) { setup_postdata($post); ?>