Ajutor de stat: Comisia aprobă harta ajutoarelor regionale 2022-2027 pentru România

Comisia Europeană a aprobat, conform regulilor UE privind ajutoarele de stat, harta României pentru acordarea ajutoarelor regionale în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2027, în cadrul Orientărilor revizuite privind ajutoarele regionale (RAG). 

RAG revizuit, adoptat de Comisie la 19 aprilie 2021 și intrat în vigoare la 1 ianuarie 2022, le permite statelor membre să sprijine regiunile europene mai puțin favorizate să recupereze din urmă și să reducă disparitățile în ceea ce privește bunăstarea economică, veniturile și șomajul, obiective de coeziune care se află în centrul Uniunii. Acestea oferă, de asemenea, posibilități sporite pentru statele membre de a sprijini regiunile care se confruntă cu provocări structurale sau de tranziție, cum ar fi depopularea, pentru a contribui pe deplin la tranziția ecologică și digitală.

În același timp, RAG revizuit menține garanții puternice pentru a împiedica statele membre să utilizeze bani publici pentru a declanșa relocarea locurilor de muncă dintr-un stat membru al UE în altul, ceea ce este esențial pentru concurența loială pe piața unică. Harta ajutoarelor regionale a României definește regiunile românești eligibile pentru ajutoare regionale pentru investiții. Harta stabilește și intensitățile maxime de ajutor în regiunile eligibile. Intensitatea ajutorului este valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat per beneficiar, exprimată ca procent din costurile de investiții eligibile. 

În cadrul RAG revizuit, regiunile care acoperă 89,34% din populația României vor fi eligibile pentru ajutoare regionale de investiții: Șapte regiuni ale României (Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia și Vest) se află printre cele mai dezavantajate la nivelul  UE, cu un PIB pe cap de locuitor în medie sub 75% din UE.

Prin urmare, acestea sunt eligibile pentru ajutor în temeiul derogării de la articolul 107 alineatul (3) litera (a) din TFUE (așa-numitele zone „a”), cu intensități maxime ale ajutorului pentru întreprinderile mari între 30 % și 60 %, în funcție de PIB-ul pe cap de locuitor al zonei respective. Aceasta include o creștere de 10% pentru părțile  acestei regiuni care a cunoscut o pierdere relativ mare a populației în ultimul deceniu. 

Douăzeci și opt de municipalități, din patru părți diferite ale regiunii Ilfov învecinate cu zona „a” Sud-Muntenia, sunt eligibile pentru ajutor în temeiul derogării de la articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE (așa-numitele zone „c” nepredefinite). ). Intensitățile maxime ale ajutoarelor pentru întreprinderile mari din aceste zone vor varia între 35% și 45%, pentru a se asigura că diferența cu zonele „a” limitrofe este limitată la 15%.

În toate domeniile de mai sus, intensitățile maxime ale ajutorului pot fi majorate cu 10 puncte procentuale pentru investițiile realizate de întreprinderile mijlocii și cu 20 de puncte procentuale pentru investițiile realizate de întreprinderile mici, pentru investițiile inițiale ale acestora cu costuri eligibile de până la 50 de milioane de euro. 

Odată ce un viitor plan teritorial de tranziție justă în contextul Regulamentului Fondului de tranziție justă va fi pus în aplicare, România are posibilitatea de a notifica Comisiei o modificare a hărții ajutoarelor regionale aprobată, în vederea aplicării unei potențiale majorări a ajutorului maxim. Intensitate în viitoarele zone de tranziție justă, așa cum este specificat în RAG revizuit pentru zonele „a”. 

Sursă: ec.europa.eu

1, 'include' => $prevPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $nextPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $nextPost = get_posts($args); foreach ( $nextPost as $post ) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $prevPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $nextPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $nextPost = get_posts($args); foreach ( $nextPost as $post ) { setup_postdata($post); ?>