România aderă la „Big Brother”-ul european pentru tarifare rutieră. Ce pățesc șoferii care nu-și plătesc taxele de drum în alte țări?

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) propune adoptarea unui proiect de Ordonanță a Guvernului privind interoperabilitatea sistemelor electronice de taxare și promovarea schimbului transfrontalier de informații privind neplata taxelor. Vizează, printre altele, identificarea vehiculului și a proprietarului acestuia pentru a preveni neachitarea tarifelor rutiere. 

Acest act de reglementare transpune sau stabilește cadrul legal de executare a Directivei Parlamentului European și Consiliului (UE) 2019/520 din 19 martie 2019. Statele au fost obligate să adopte și să publice legile, reglementările și cerințele administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2019/520 până la 19 octombrie 2021. Acest proiect de act normativ are ca scop: 

1. Stabilește cadrul general și cerințele pentru asigurarea interoperabilității sistemelor electronice de taxare pentru utilizarea infrastructurii rutiere de pe teritoriul României cu sisteme similare de taxare electronică din Uniunea Europeană; 

2. Stabilește structura generală și condițiile care trebuie respectate pentru a facilita schimbul transfrontalier de informații cu privire la mașinile înmatriculate și la proprietarii acestora în cazul neplatei taxelor de drum în statele membre ale Uniunii Europene; 

3. Stabilește tehnologiile utilizate de sistemele de taxare care pot funcționa în România și care necesită instalarea sau utilizarea echipamentelor de bord (OBE) în colectarea taxelor rutiere; 

4. Stabilește termenii și condițiile în care furnizorii serviciului european de taxare electronică (SETRE) au permisiunea de a se înregistra în România; 

5. Stabilește responsabilitățile entităților române care impun taxe de drum; 

6. Sunt definite responsabilitățile utilizatorilor SETRE; 

7. Se propune/înființarea unui organ de conciliere, organism desemnat în scopul de a intermedia între entitățile care percep taxe rutiere pe domeniile SETRE din România și furnizorii SETRE cu care au semnat un contract, sau cu care sunt în negocieri pentru semnarea unui astfel de contract; 

8. Desemnează organisme competente să implementeze sau să supravegheze procedura de evaluare a conformității cu specificațiile sau a aptitudinii de utilizare, precum și notificarea acestora la Comisia Europeană, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii; 

9. Se preconizează înființarea unui registru electronic național, operaționalizat de ICI București, și se definește conținutul acestuia, iar informațiile despre domeniile și furnizorii SETRE sunt înregistrate în Registrul electronic național cu ajutorul unui mecanism; 

10. Se cere ca Direcția Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de punct național de contact în România, să asigure identificarea unui vehicul, precum și a proprietarului acestuia, în vederea soluționării neplatei unui tarifar;

Scopul Directivei 2019/520 este de a asigura utilizarea pe scară largă a sistemelor de taxare electronică în statele membre și în țările învecinate, precum și de a avea, în măsura în care este fezabil, sisteme interoperabile fiabile, ușor de utilizat și eficiente pentru alții. Pentru a reduce costurile și sarcinile aferente plății taxelor de drum în întreaga Uniune, este, în consecință, vital să se asigure compatibilitatea sistemului de taxare electronică. 

Sursă: profit.ro

1, 'include' => $prevPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $nextPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $nextPost = get_posts($args); foreach ( $nextPost as $post ) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $prevPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $nextPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $nextPost = get_posts($args); foreach ( $nextPost as $post ) { setup_postdata($post); ?>