AlpInnoCT: proiectul european care utilizează transportul intermodal în regiunea alpină

Pentru a reduce numărul zilnic de camioane care au drum prin regiunea alpină, proiectul AlpInnoCT facilitează trecerea de la transportul rutier la transportul intermodal, în special pe rutele feroviare, pe căile navigabile interioare sau pe mare. 

Lanțul muntos alpin reprezintă un ecosistem sensibil, astfel că pentru a reduce blocajele, zgomotul și poluarea mediului, europenii au lansat proiectul AlpInnoCT (Alpine Innovation for Combined Transport), care urmărește creșterea eficienței transportului combinat, un sistem în care cel puțin două tipuri de transport sunt utilizate consecutiv, cum ar fi calea ferată, căile navigabile interioare sau maritimă. Se estimează că, anual, traseul este străbătut de peste două milioane de camioane cu marfă. 

Patru membri ai Uniunii Europene: Germania, Austria, Italia, Slovenia și Elveția participă la AlpInnoCT, având un buget total estimat la peste 3 milioane de euro, din care 2,5 milioane sunt finanțate de politica europeană de coeziune. Unele dintre obiectivele cheie ale proiectului sunt reducerea timpilor de depozitare și construirea de noi terminale și zone de manevră.

Obiectivul Uniunii Europene este de a transfera 30% din transportul rutier de marfă pe calea ferată sau pe căile navigabile până în 2030 și 50% până în 2050. 

Sursă: euronews.com

1, 'include' => $prevPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $nextPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $nextPost = get_posts($args); foreach ( $nextPost as $post ) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $prevPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $nextPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $nextPost = get_posts($args); foreach ( $nextPost as $post ) { setup_postdata($post); ?>