Casa de Pensii face un anunț pentru elevii și studenții care primesc pensie de urmaş

Casa Națională de Pensii a publicat un anunț în atenția elevilor și studenților care beneficiază de pensia de urmaș, astfel că beneficiarii trebuie să depună dosarul cu documente în anumite termene. În caz contrar, dacă acestea nu se respectă, riscă să le fie respinse drepturile la banii de urmaș. 

„Elevii urmaşi care au împlinit vârsta de 16 ani au obligaţia să prezinte, până la data de 25 septembrie 2021, adeverinţa din care să rezulte că, în anul şcolar în curs, urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii!”, a anunțat instituția, astfel că elevii care primesc primesc pensie de urmaș au obligația de a prezenta un document care să ateste faptul că urmează o formă de învățământ. În caz contrar, suma de bani aferentă lunii octombrie 2021 se reţine de la plată, potrivit Casei Naţionale de Pensii Publice ( CNPP).

Modificările vin atât pentru elevi, cât și pentru studenți. Astfel că studenții vizați, cu vârsta până în 26 de ani, au obligația după caz:

  • să depună la sediul caselor teritoriale de pensii – până la data de 25 septembrie 2021 o – declaraţie pe propria răspundere privind continuarea studiilor (model);
  • să prezinte caselor teritoriale de pensii – până la data de 25 octombrie 2021 – adeverinţa în original sau copie/electronic din care să rezulte că, în anul universitar în curs, urmează o formă de învăţământ superior, organizată potrivit legii;
  • să depună adeverinţa în original la sediul casei teritoriale de pensii – până la data de 25 decembrie 2021.

Dacă nu se respectă termenele și condițiile menționat mai sus, drepturile de pensie se reţin la plată după cum urmează:

  • drepturile aferente lunii octombrie, dacă beneficiarii pensiei de urmaş nu au depus declaraţia pe propria răspundere la sediul casei teritoriale de pensii, până la data de 25 septembrie 2021;
  • drepturile aferente lunii noiembrie, dacă adeverinţa prin care se face dovada continuării studiilor nu a fost depusă/transmisă electronic la casa de pensii până la data de 25 octombrie a anului în curs.

Atenție, dacă beneficiarii care au trimis adeverința doar în copie sau în format electronic, fără a fi însoțite de original în format fizic până la data de 25 decembrie 2021, plata pensiei de urmaş se suspendă începând cu luna ianuarie 2022.

Sursă: capital.ro

1, 'include' => $prevPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $nextPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $nextPost = get_posts($args); foreach ( $nextPost as $post ) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $prevPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $nextPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $nextPost = get_posts($args); foreach ( $nextPost as $post ) { setup_postdata($post); ?>