Investiţiile în proiecte verzi ar putea contribui semnificativ la creşterea economică

În România, investiţiile în proiectele verzi sunt foarte atractive şi ar putea însemna un plus de 5,7 puncte procentuale la creşterea economică a României în următorii şase ani, potrivit lui Florin Dragu, director Stabilitate Financiară în cadrul Băncii Naţionale a României (BNR). Astfel, Bursa de Valori Bucureşti a organizat conferinţa „Finanţarea de instrumente verzi pe piaţa de capital”, eveniment la care a participat şi Florin Dragu.

În contextul actual al oportunităţilor, Florin Dragu a amintit, că fostul guvernator al Băncii Angliei prezenta această tranziţie, către o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor, drept cea mai mare oportunitate comercială a vremurilor noastre. „Amplitudinea investiţională este semnificativă şi se situează dincolo de capacitatea singulară a sectorului guvernamental. Este necesară o mobilizare a capitalului privat. Sistemul financiar şi piaţa de capital pot juca un rol semnificativ”, a precizat responsabilul băncii centrale.

„O tranziţie ordonată către o economie verde poate genera oportunităţi semnificative, atât pentru economia românească în ansamblu, cât şi pentru sistemul financiar. Proiectele verzi la nivelul statului nostru însumează valori considerabile, iar impactul lor asupra creşterii economice poate fi semnificativ. Conform calculelor derulate de grupul de lucru CNSM pentru sprijinirea finanţării verzi, valoarea acestor proiecte însumează circa 60 de miliarde de euro, atât la nivelul autorităţilor guvernamentale, cât şi la nivelul sectorului privat. Iar situaţi implementării acestor proiecte sustenabile, impactul suplimentar asupra creşterii economice ar putea fi de asemenea semnificativ, de până la 5,7 puncte procentuale în următorii şase ani”, a arătat reprezentantul BNR. (Financiarul)

1, 'include' => $prevPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $nextPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $nextPost = get_posts($args); foreach ( $nextPost as $post ) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $prevPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?>

1, 'include' => $nextPost->ID, 'post_type' => $post_type, ); $nextPost = get_posts($args); foreach ( $nextPost as $post ) { setup_postdata($post); ?>